O nama

Advokat Dragi Kojić Šabac

advokatska kancelarija

Osnivač advokatske kancelarije je advokat Dragi Kojić rođen u Šapcu 1959 godine. Kancelarija je osnovana 2005. godine, a sedište je u Šapcu, gradu sa izuzetnim geografskim položajem, na udaljenosti od oko 70km od Beograda i Novog Sada. Šabac je grad sa izuzetnom kulturno – istorijskom tradicijom sa velikim potencijalima u svakom pogledu.

Zahvaljujući vrednostima svoje poslovne etike, čvrsto verujući u principe moralnosti, profesinalnosti i odgovornosti, nakon radnog iskustva u privredi od oko 20 godina, uglavnom na vodećim pozicijama preduzeća sa kojima je upravljao, konačno 2005. godine počinje da se bavi advokaturom, kao jednom od retkih slobodnih profesija.

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred domaćim sudovima i državnim organima Republike Srbije u građanskim predmetima, uparvnim postupcima i sporovima kao i odbranom u krivičnim postupcima sa težištem na krivična dela vezanim za privredu i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica u postupcima naplate potraživanja, naknade štete, zaštiti od diskriminacije svih oblika te prava na suđene u razumnom roku.

U svom dosadašnjem poslovanju advokatska kancelarija može da se pohvali velikim brojem uspešno rešenih predmeta, kao i saradnjom sa stručnim konsultantima iz raznih oblasti i profesija koji svojim iskustvom doprinose svakodnevnom uspešnom poslovanju advokatske kancelarije.